Het OLS-journaal, afl. 3

Alweer het derde OLS-Journaal laten we vandaag op u los. Dit keer hebben we het over de op stapel staande info-avond voor de buurtbewoners, het leggen van waterleiding en afvoer, het oprakelen van een verspreking – flauw! – , de lopende PR-campagne en de briefing van de vrijwilligers.

Over dat laatste punt nog even dit: de bewuste brieven waarover het gaat, komen in de loop van deze week bij elke betrokkene op hun plaats. Nog eventjes geduld met andere woorden.