Briefing OLS-vrijwilligers

Iedereen die zich heeft opgegeven om te helpen op een of meerdere OLS-festiviteiten zal in de loop van deze week een brief met taakomschrijving ontvangen. In deze brief vind je tevens aanvullende info en een uitnodiging voor de briefing op het terrein, op 20 juni aanstaande.

Alvast van harte bedankt om er samen met ons een onvergetelijk OLS van te maken!!!