Bedeling van wissen voor de optochtroute

Op zaterdag 2 juni zijn er door heel wat vrijwilligers ruim 500 bussels wissen bedeeld aan de bewoners langs de optochtroute. Het is de bedoeling om zo mee de aanzet te geven tot prachtig versierde straten met de OLS-feestdagen. Tevens wordt de toegangspoort naar het feestterrein door wissen versierd.

Mathieu Verslegers, die meer dan 40 jaar als schutter actief was, kwam op het idee om wissen in bruikleen te geven aan de OLS-organisatie en de Koninklijke Schutterij Sint Servatius Raam. Mathieu oogst namelijk al 22 jaar rijshout uit zijn eigen wissenveld.

Bewoners mogen – indien ze dat wensen – na afloop van de festiviteiten de bussels wissen houden. Bij bewoners die na het OLS de wissen voor aan de straat laten staan, zal de organisatie deze de week nadien terug komen ophalen.

De OLS-organisatie maakte van de gelegenheid gebruik om de rechtstreeks betrokken inwoners (zij die naast de optochtroute of grenzend aan het feestterrein wonen) een brief te bezorgen over de op stapel staande informatie-avond op 11 juni om 19.00 u in het Ophovense Dorpshuis. Alle andere inwoners zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar ontvangen in tegenstelling tot de direct betrokkenen geen brief.

Op zaterdag 16 juni trekken we er trouwens opnieuw op uit, met de vlaggen!